arcadia_nuove_recensioni

The new reviews for Lætatus sum

Reviews continue for our “Lætatus sum – Vesper Psalms,” the second volume of our series published by Arcana | Outhere Music dedicated to Venetian composer Alessandro Grandi!

Listen to Lætatus Sum -Vesper Psalms now!

 

De Venetiaan, Alessandro Grandi, (1590-1630), beschouwd als de grootste motetcomponist van zijn tijd, was in de eerste helft van de 17de eeuw, een prominente figuur van de nieuwe Venetiaanse stijl. Als een buitengewoon vroegrijp talent werd hij door zijn tijdgenoten beschouwd als de gelijke van Monteverdi, van wie hij in 1627, plaatsvervanger werd in de Basiliek van San Marco. De kennis van zijn leven en oeuvre is helaas schaars, en daarom is hij nog grotendeels niet herontdekt. “Celesti fiori” (hemelbloemen), een titel ontleend aan zijn Vijfde Boek Motetten, is de eerste volledige monografie die aan deze belangrijke componist is opgedragen. Het bestaat uit een selectie van werken, hier bijna alle voor het eerst opgenomen, gekozen uit zijn motettenboeken, alle gepubliceerd tussen 1610 en 1630, het jaar waarin hij aan de pest overleed. Alessandro Grandi mag dan van bescheiden afkomst geweest zijn, hij klom in zijn maar al te kort leven van veertig jaar, op tot de hoogste rang van hof- en kerkmusicus. Hij werkte in Venetië, Ferrara en andere belangrijke centra. Bovendien was hij buitengewoon productief en wordt hij vaak beschouwd als de eerste die een solo-cantate componeerde. Het oeuvre van Grandi is een goed voorbeeld van de ‘seconda pratica’ of ‘stile moderno’ waarin de componist, blijk gaf van aandacht voor de tekst en een voorliefde had voor contrasten en ongebruikelijke harmonische progressies. Zijn stukken tonen daardoor mede de ontwikkeling van de concertato stij. De ‘Academia d’Arcadi’ heeft op de cd “Celeste Fiori”, hoogtepunten geselecteerd uit zeven van zijn collecties met iets meer nadruk op de eerste twee van 1610 en 1613. De titel van deze cd is ontleend aan Grandi’s publicatie uit 1619, zijn “Libro Quinto de suoi Concerti”, voor twee, drie of vier stemmen. Het vocaal ensemble bestaat uit negen stemmen met theorbe en orgel, en de extra instrumentale groep (het UtFaSol Ensemble) heeft vijf spelers van cornetten en sackbuts. De muziek is verbluffend expressief en de uitvoeringen brengen deze kwaliteiten tot hun recht. Het programma is zo ingedeeld dat er zowel vocale als instrumentale afwisseling is. De cd “Lætatus sum” bevat een selectie uit de drie bestaande Psalmencollecties. Grandi waagde zich pas op het einde van zijn leven aan het toonzetten van Psalmen, ongetwijfeld bedoeld voor grote gelegenheden. De verhouding tussen de solisten, tutti en instrumenten met de opeenvolgende delen van de teksten in scherp contrasterende texturen en stijlen, was zeer modern. Opgenomen in de weelderige Palladiaanse kerk van San Francesco della Vigna (foto) in Venetië, bevat ook deze cd, prachtige en meeslepende meesterwerken van een componist, die op het gebied van religieuze muziek, door zijn tijdgenoten beschouwd werd als gelijkwaardig aan Monteverdi. […]
Stretto.be, June 19 – 2022

 

Ebenso prächtig erklingt das Magnificat und diverse Psalmvertonungen von Alessandro Grandi aus dem frühen 17. Jahrhundert. Grandi, als Handwerkersohn in Venedig geboren, musizierte ab 1617 an der Markuskirche und wurde Stellvertreter des über die Stadt und die Zeit hinaus berühmten Claudio Monteverdi, mit dessen Kirchenmusik die vorliegenden Stücke teilweise durchaus konkurrieren können. Die mit Werken von Grandi erfahrenen Musiker der Accademia d’Arcadia und des UtFaSol-Ensembles und die Sänger der Accademia d’Arcadia spüren dem aufregenden Klang dieser Zeit nach (Arcana).
Helmut Mauro – Suddeutsche Zeitung, July 25 – 2022

 

[…] I was impressed by their recording of sacred concertos , and here they are just as convincing in the larger-scale works. The singing of its members in the small-scale psalm settings – Beatus vir is a brilliant example – and in the solo episodes in the larger-scale works is excellent. They do full justice to Grandi’s treatment of the text. The ensemble is also impeccable, and as a result we get some quite impressive performances of Grandi ‘s polychoral works . The playing of the sackbuts substantially contributes to this disc’s making a lasting impression.
Johan Van Veen – MusicWeb International, July 28 – 2022

 

Enfant prodige (il est élu « jeune du chœur » de San Marco à Venise à 14 ans), Grandi renonce à la prêtrise, s’installe avec grand succès à Ferrare avant de revenir à Venise de 1617 à 1625 où il s’installe à Bergame qui connaît une vie musicale intense, notamment autour du personnage de la Vierge. Grandi y com-pose de grandes pages de musique sacrée dont ces imposants psaumes que nous révèle cet enre-gistrement de l’Accade-mia d’Arcadia et de l’UtFa-Sol Ensemble sous la direction enflammée d’Alessandra Rossi Lürig. Une belle découverte. 
S.M. – Le Soir, August 3 – 2022

 

 

 

Tags: , , , ,

Fondazione Arcadia